11, జనవరి 2012, బుధవారం

Kancheepuram

ఈ పోస్ట్ లో కాంచీపురంలో ఉన్న పదిహేను దివ్య దేశాల ఫోటోలు ఇవ్వడం జరిగింది.


ఇవన్నీ ఎంతో ప్రసిద్ది చెందినవి అలానే ఎంతో పౌరాణిక నేపద్యం కలిగినవి.

Mattapalli

              శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం, మట్టపల్లి   కృష్ణానదీ తీరంలోని పంచ నారసింహ క్షేత్రాలు  మంగళగిరి, వ...