31, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

surutapalli

sri subramanyeswara swamy temple. Tirupati


                 శ్రీ సుబ్రమణ్య స్వామి ఆలయం, తనపల్లి , తిరుపతి Sri Chaya Someswara swamy temple, Panagal             శ్రీ ఛాయా సోమేశ్వేర స్వామి ఆలయం, పానగల్, నల్గొండ 

World Elephant Day

                            ప్రపంచ ఏనుగుల దినోత్సవం                                                                                    ...