31, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

surutapalli

sri subramanyeswara swamy temple. Tirupati


                 శ్రీ సుబ్రమణ్య స్వామి ఆలయం, తనపల్లి , తిరుపతి Sri Chaya Someswara swamy temple, Panagal             శ్రీ ఛాయా సోమేశ్వేర స్వామి ఆలయం, పానగల్, నల్గొండ 

   శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య విరచిత కనకధారా స్తోత్రం వందేవందారు మిందిరానంద కందలం అమందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననం   1. అంగం హరేః పులక భ...