31, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

surutapalli

sri subramanyeswara swamy temple. Tirupati


                 శ్రీ సుబ్రమణ్య స్వామి ఆలయం, తనపల్లి , తిరుపతి Sri Chaya Someswara swamy temple, Panagal             శ్రీ ఛాయా సోమేశ్వేర స్వామి ఆలయం, పానగల్, నల్గొండ 

          పశు పక్ష్యాదులకు కూడా ప్రత్యేక రోజులున్నాయిట                                                                            ...