20, జనవరి 2013, ఆదివారం

Yaddanapudi Temples, Prakasam district

Yeddanapudi is a village in Prakasm district of Andhra Pradesh having a rich history.
A calm, quit  picturesqueYeddanapudi is a lovely place surrounded by ever green fertile lands.
This place is 15 k.m from Chilakaluripet and 45 k.m from Guntur.
There are 3 temples in Yeddanapudi.
Hundred years old Sri Venugopala Swamy Temple and Sri Rama chandra swamy temple.
 Hanuman Temple is the third one.
Nobody knows that since when the moorthy of Hanuman is there.But people stongly believe that swamy is very powerful and can bless any boon to true devotees.
Lord sri rama chandra swamy temple was constructed by my grand father late.Sri Darisi Veera Raghava  Swamy.
The unique thing in this temple is that one can find Sita Devi to the right of Lord Rama instead of left usually we see in other temples. Sri Rama navami, Sri Krisha janmasthami, Hanumath Jayanthi and Dhanurmaasa puja with Goda Kalyanam are celebreted in this village in a grand manner.
Sri Rukmini and Sathyabhamaa sametha Venugopala swamy 

Sri Garudaalwar

Sri Sita,Lakhshmana Hanumath sametha Sri Rama Chandra SWamy

Sri Rama Temple

                                                                            Sri Hanuma


శ్రీ రామాచార్యులు , ఆలయ పూజారి ( Sri Ramachaaryulu, Temple priest)


Ganapavaram Temples

                            సూర్యుడు కొలిచే సువర్ణేశ్వరుడు   ఆలయ దర్శనం అనగానే అందరి దృష్టి తమిళనాడు లేదా కేరళ వైపుకు మళ్లుతుంది. ...