22, అక్టోబర్ 2011, శనివారం

Sri Balarama Temple, Guruvayur


PandalamAhobilamCourtallamDarasuram19, అక్టోబర్ 2011, బుధవారం

Ankola GanapathiAlampuram
Janmanakshatra Janma Rasi AlayaluNandyala

   శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య విరచిత కనకధారా స్తోత్రం వందేవందారు మిందిరానంద కందలం అమందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననం   1. అంగం హరేః పులక భ...