22, అక్టోబర్ 2011, శనివారం

Sri Balarama Temple, Guruvayur


PandalamAhobilamCourtallamDarasuram19, అక్టోబర్ 2011, బుధవారం

Ankola GanapathiAlampuram
Janmanakshatra Janma Rasi AlayaluNandyala

Ganapavaram Temples

                            సూర్యుడు కొలిచే సువర్ణేశ్వరుడు   ఆలయ దర్శనం అనగానే అందరి దృష్టి తమిళనాడు లేదా కేరళ వైపుకు మళ్లుతుంది. ...