22, అక్టోబర్ 2011, శనివారం

Sri Balarama Temple, Guruvayur


PandalamAhobilamCourtallamDarasuramNataraja Temples, Tamilnadu

                                                                                        పంచ నటరాజ ఆలయాలు                        ...