22, అక్టోబర్ 2011, శనివారం

Sri Balarama Temple, Guruvayur


PandalamAhobilamCourtallamDarasuramSri Villiputtur

                                        శ్రీ విల్లిపుత్తూరు   తమిళనాడులోని ఆలయాల లేదా ఊరి పేర్లు అతి తక్కువగా శ్రీ తో ప్రారంభం అవు...