22, అక్టోబర్ 2011, శనివారం

Sri Balarama Temple, Guruvayur


PandalamAhobilamCourtallamDarasuram19, అక్టోబర్ 2011, బుధవారం

Ankola GanapathiAlampuram
Janmanakshatra Janma Rasi AlayaluNandyala

          పశు పక్ష్యాదులకు కూడా ప్రత్యేక రోజులున్నాయిట                                                                            ...