22, అక్టోబర్ 2011, శనివారం

Sri Balarama Temple, Guruvayur


PandalamAhobilamCourtallamDarasuramMattapalli

              శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం, మట్టపల్లి   కృష్ణానదీ తీరంలోని పంచ నారసింహ క్షేత్రాలు  మంగళగిరి, వ...