11, జనవరి 2012, బుధవారం

Kancheepuram-2భారత దేశంలో ఉన్న సప్త ముక్తి క్షేత్రాలలో ఒకటిగా పేరుపొందిన కాంచీపురం లోని శివ కంచి శ్రీ ఎకంబరేశ్వర స్వామి , శ్రీ కామాక్షి దేవి , కంచి కామకోటి పీఠం, పట్చలవన్నాన్ ఆలయం మరియు కొన్ని పురాతన శివాలయాల చిత్రాలు ఈ పోస్టులో ఇవ్వడం జరిగింది.

Mattapalli

              శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం, మట్టపల్లి   కృష్ణానదీ తీరంలోని పంచ నారసింహ క్షేత్రాలు  మంగళగిరి, వ...